week1

Week 1 
กิจกรรม :  มะค่าแปลงร่าง
เป้าหมาย
- สติ และสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
เข้าใจและเชื่อมโยงจินตนาการ สร้างงานศิลปะจาก วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่จริง
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นได้ร่วมชื่นชม

อุปกรณ์   เม็ดมะค่า


กระบวนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมเริ่มต้น
ขั้นเตรียม  ครูให้เด็กๆ นอนในท่าที่สบาย  ปิดเปลือกตาลง ให้หายใจเข้าออกยาวๆ สี่ถึงห้าครั้งเพื่อจับความรู้สึกที่ปลายจมูกที่ปรากฏชัด แล้วจดจ่อเพื่อรับรู้ความรู้สึกที่ปลายจมูกอย่างต่อเนื่อง
ขั้น Scan ครูเล่านิทาน หรือเรื่องเล่าที่มีความยาวสักสิบนาที 
ขั้นปลุก  ทำ Brain Gym เช่น  ขนมจีบ / ซาลาเปา / ค้อนตะปู/ แตะอวัยวะต่างๆ หรือ กิจกรรมอื่นสั้นๆ ที่เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายกลับมาใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง
กิจกรรมหลัก
- ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ คือ เม็ดมะค่า “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร เม็ดมะค่ามีรูปร่างลักษณะเหมือนอะไร นำไปทำอะไรได้บ้าง
ครูเริ่มแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียน ขณะที่ส่ง คุณครูกล่าว “ขอบคุณคนที่น่ารัก ขอบคุณที่รออย่างตั้งใจ ขอบคุณคนที่รับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อมค่ะ”
ครูให้นักเรียนแต่ละคน แปลงร่างเม็ดมะค่าเป็นอะไรก็ได้ที่อยากทำ เมื่อทุกคนทำเสร็จเรียบร้อย ให้แต่ละคนได้เล่าในสิ่งที่ตนเองทำจนครบทุกคน
กิจกรรมจบ 
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจของทุกคน แล้วให้นักเรียนกลับมารู้ตัวเอง โดยการรับรู้ที่ลมหายใจ ทำสมาธิ 1 นาที
คุณครู หรือ พี่มอนิเตอร์ มอบความรักให้กันด้วยการกอด

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. กิจกรรมแปลงร่างเม็ดมะค่า สำหรับพี่ๆอนุบาล 2 เป็นสิ่งที่เด็กๆชอบ ที่จะสร้างรูปตามแบบที่ตนเองชอบ ขณะที่ทำคุณครูสังเกตเห็นพี่ป๋อช่วยแนะนำเพื่อนใหม่ในการแปลงร่างเม็ดมะค่า คือพี่หนูยิ้ม ที่พึ่งย้ายเข้ามาเรียนร่วมห้องอนุบาล 2 และเมื่อทุกคนทำเสร็จเรียบร้อย ได้บอกเล่าในสิ่งที่แต่ละคนทำให้กับคุณครูและเพื่อนๆได้ฟังพร้อมให้เหตุผลในสิ่งที่ทำได้ดีทีเดียวค่ะ อย่างเช่น พี่ป๋อ : ทำเป็นดอกไม้ เพราะจะมอบให้พี่หนูยิ้มเพื่อนใหม่ครับ พี่น้ำ : งูครับ เพราะในโรงเรียนของเรามีงูอยู่ด้วยครับ หลังจากที่เด็กๆ ได้เล่าจนครบทุกคน จากนั้นคุณครูมอบความรักด้วยการกอดกับเด็กๆ ค่ะ

    ตอบลบ