week2

กิจกรรม ต่อเติมภาพ
เป้าหมาย
- สติ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ
เข้าใจและเชื่อมโยงจินตนาการ สร้างงานศิลปะ
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นได้ร่วมชื่นชม

อุปกรณ์   กระดาษ ดินสอกระบวนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมเริ่มต้น
ขั้นเตรียม  ครูให้เด็กๆ นอนในท่าที่สบาย  ปิดเปลือกตาลง ให้หายใจเข้าออกยาวๆ สี่ถึงห้าครั้งเพื่อจับความรู้สึกที่ปลายจมูกที่ปรากฏชัด แล้วจดจ่อเพื่อรับรู้ความรู้สึกที่ปลายจมูกอย่างต่อเนื่อง
ขั้น Scan ครูเล่านิทาน หรือเรื่องเล่า
 ขั้นปลุก  ทำ Brain Gym เช่น  ขนมจีบ /กรรไกรไข่ผ้าไหม/ ซาลาเปา / ค้อนตะปู/ แตะอวัยวะต่างๆ หรือ กิจกรรมอื่นสั้นๆ ที่เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายกลับมาใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง
กิจกรรมหลัก
- ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ คือ เม็ดมะค่า “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร ? ลักษณะเหมือนอะไร ? นำไปทำอะไรได้บ้าง
ครูเริ่มแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียน ขณะที่ส่ง คุณครูกล่าว “ขอบคุณคนที่น่ารัก ขอบคุณที่รออย่างตั้งใจ ขอบคุณคนที่รับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อมค่ะ”
ครูให้นักเรียนแต่ละคน แปลงร่างเม็ดมะค่าเป็นอะไรก็ได้ที่อยากทำ เมื่อทุกคนทำเสร็จเรียบร้อย ให้แต่ละคนได้เล่าในสิ่งที่ตนเองทำจนครบทุกคน
กิจกรรมจบ 
ครูกล่าวขอบคุณทุกความตั้งใจของทุกคน แล้วให้นักเรียนกลับมารู้ตัวเอง โดยการรับรู้ที่ลมหายใจ ทำสมาธิ 1 นาที
คุณครู หรือ พี่มอนิเตอร์ มอบความรักให้กันด้วยการกอด

ตัวอย่างภาพกิจกรรม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น